Μαθήματα της Β' Λυκειακής τάξης του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

ΑρμονίαΑρμονία για την Β΄ Λυκειακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Διάφωνη αρμονία
Διάφωνες συγχορδίες όλων των ειδών σε όλες τις αναστροφές - Δεσπόζουσα 9ης, 11ης, 13ης

Μετατροπίες
Διατονικές, χρωματικές μετατροπίες

Αλυσίδες
Τονικές, μετατροπικές αρμονικές αλυσίδες

Εφαρμογή :
Εναρμόνιση δοσμένου ενάριθμου μπάσου - Εναρμόνιση δοσμένης σοπράνο

Γραφή καθ΄υπαγόρευση για την Β΄ Λυκειακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Ρυθμικές, μελωδικές και αρμονικές ασκήσεις προσομοίωσης με ακουστικό υλικό και συνολική αξιολόγηση