Μαθήματα της Γ' Λυκειακής τάξης του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

ΑρμονίαΑρμονία για την Γ΄ Λυκειακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Διάφωνη αρμονία:
Αλλοιωμένες συγχορδίες, αυξημένης 6ης, Ναπολιτάνικες, εθνικές συγχορδίες

Ξένοι φθόγγοι:
Καθυστέρηση, προήγηση, αποτζιατούρα, διάβαση, ποίκιλμα

Μετατροπίες:
Εναρμόνια μετατροπία

Εφαρμογή :
Εναρμόνιση δοσμένης σοπράνο

DictueeΓραφή καθ΄υπαγόρευση για την Γ΄ Λυκειακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων των πανελληνίων εξετάσεων. Θέματα πανελληνίων με ακουστικό υλικό, ασκήσεις προσομοίωσης και αξιολόγησης