Μαθήματα της Γ' Λυκειακής τάξης του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

ΑρμονίαΑρμονία για την Γ΄ Λυκειακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Διάφωνη αρμονία:
Αλλοιωμένες συγχορδίες, αυξημένης 6ης, Ναπολιτάνικες, εθνικές συγχορδίες

Ξένοι φθόγγοι:
Καθυστέρηση, προήγηση, αποτζιατούρα, διάβαση, ποίκιλμα

Μετατροπίες:
Εναρμόνια μετατροπία

Εφαρμογή :
Εναρμόνιση δοσμένης σοπράνο

DictueeΓραφή καθ΄υπαγόρευση για την Γ΄ Λυκειακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων των πανελληνίων εξετάσεων. Θέματα πανελληνίων με ακουστικό υλικό, ασκήσεις προσομοίωσης και αξιολόγησης

Προετοιμασία για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα "Μουσική Αντίληψη και Γνώση

Ασκήσεις Μουσικής Αντίληψης:
Αναγνώριση μοτίβων, ρυθμικών μέτρων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, ηχοχρώματος 

Ασκήσεις Μουσικής Γνώσης:
Ερωτήματα Θεωρία Μουσικής, Τονική Αρμονία, στοιχεία Μορφολογίας, Ιστορίας της Μουσικής, στοιχεία βυζαντινής, παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής, στοιχεία Μουσικής Τεχνολογίας.