Μαθήματα της A' Γυμνασιακής τάξης του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Θεωρία ευρωπαϊκής ΜουσικήςΘεωρία και Πράξη Ευρωπαϊκής Μουσικής για την Α΄ Γυμνασιακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

      Εισαγωγή στη Μουσική. Γενικές έννοιες (φθόγγοι, φθογγόσημα, πεντάγραμμο). Παύσεις, ρυθμός, ρυθμική-μελωδική
      ανάγνωση.  Γενικά περί μέτρου – απλά, σύνθετα, μεικτά μέτρα, ελλιπές μέτρο. Τόνος-ημιτόνιο, η κλίμακα του ΝΤΟ. Μείζονες κλίμακες με διέσεις και υφέσεις. Μεταφορά (transporto) από μια μείζονα κλίμακα σε μια άλλη.  Ορολογία μουσικών όρων.