Μαθήματα της B' Γυμνασιακής τάξης του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Θεωρία και Πράξη Ευρωπαϊκής Μουσικής για την Β΄ Γυμνασιακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Ελάσσονες κλίμακες με διέσεις και με υφέσεις. Διαστήματα. Εύρεση διαστημάτων σε (μείζονες και ελάσσονες) κλίμακες.
Σύμφωνα και διάφωνα διαστήματα. Συγχορδίες, είδη συγχορδιών, αναστροφές συγχορδιών. Εύρεση των κλιμάκων στις οποίες ανήκει δοθείσα συγχορδία

Ιστορία της Μουσικής για την Β΄ Γυμνασιακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ: της Άπω Ανατολής (Κίνα, Ιαπωνία, Μογγολία, Βιετνάμ,
Βασίλεια Ιμαλαϊων, Ινδοκίνα, Ινδονησία). Η Μουσική της Ινδίας. Η Μουσική της Μέσης Ανατολής (Αρχαία Αίγυπτος, λαοί της Μεσοποταμίας, Ισραήλ). Η Μουσική
της Αφρικής. Η Μουσική της Αμερικής. Η Μουσική της Ωκεανίας. Αρχαία Ελληνική Μουσική. Η Μουσική στην Αρχαία Ρώμη. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ
ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ: η Μουσική των πρώτων Χριστιανών. Το Αμβροσιανό Μέλος. Το Γρηγοριανό Μέλος. Κοσμική Μουσική της ίδιας περιόδου (Τροβαδούροι
και Τρουβέροι, Ερωτοτραγουδιστές και Αρχιτραγουδιστές).