Μαθήματα της Β' Λυκειακής τάξης του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Μουσική μορφολογία για την Β΄ Λυκειακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου.

Η Μουσική μορφολογία εξετάζει και αναλύει τις μουσικές μορφές και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους.

  • Μορφή είναι η εξωτερική άποψη ενός αντικειμένου, το σχήμα του.
  • Συνώνυμη είναι η λέξη φόρμα που σημαίνει, επίσης, μορφή, σχήμα, καλούπι.

Μουσική μορφή, κατ’ επέκταση, είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο βάσει του οποίου εργάζεται ένας συνθέτης, ο τρόπος με τον οποίο «κτίζει» το μουσικό του υλικό.

ΑρμονίαΑρμονία για την Β΄ Λυκειακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Διάφωνη αρμονία
Διάφωνες συγχορδίες όλων των ειδών σε όλες τις αναστροφές - Δεσπόζουσα 9ης, 11ης, 13ης

Μετατροπίες
Διατονικές, χρωματικές μετατροπίες

Αλυσίδες
Τονικές, μετατροπικές αρμονικές αλυσίδες

Εφαρμογή :
Εναρμόνιση δοσμένου ενάριθμου μπάσου - Εναρμόνιση δοσμένης σοπράνο

Γραφή καθ΄υπαγόρευση για την Β΄ Λυκειακή τάξη του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Ρυθμικές, μελωδικές και αρμονικές ασκήσεις προσομοίωσης με ακουστικό υλικό και συνολική αξιολόγηση